Thinkin Attention

I Feel Like Agamemnon Tonight.

samtalsterapi stockholm

Att gå i samtalsterapi i stockholm kan vara en god idé om man behöver det, och om man bor i Stockholmstrakten förstås. Samtalsterapi går ut på att man regelbundet går och träffar en samtalsterapeut och med dennes vägledning samtalar om sin situation och kanske om sitt förflutna och reder ut sammanhang och lägger upp strategier för att hantera tillvaron och kanske sätter upp mål för framtiden och arbetar hänemot dessa. Att gå i samtalsterapi är ett tidskrävande engagemang som brukar spänna över lång tid. Rom byggdes inte på en dag, som bekant.